Temadag för skola, företag eller förening

En temadag med Khala Uma och Boliviansk musik är ett bra sätt att tillsammans med andra få erfara och fördjupa sig i en kultur utifrån dess sång musik och dans. Under temadagen får deltagarna tillsammans uppleva en spännande kultur med liv och lust och med hela kroppen.

Deltagarna får fakta, som genom berättelser levandegör Aymara-indianernas vardag - deras liv, historia och inte minst deras filosofi, som bygger på kreativt samarbete både till vardags och fest, där gemenskap och upplevelser i sång och musik är en motiverande faktor för att arbeta mot nya möjligheter och mål.

En temadag är också ett utmärkt sätt för människor i ett företag eller förening att möta varandra på ett nytt sätt i sång och musik, som troligtvis ingen har någon relation till tidigare. Den andiska folkmusiken bygger på att man "inte har alla tonerna på sin egen flöjt" utan behöver varandra för att skapa sång, musik och dans. Med utgångspunkt från det kan vi skräddarsy temadagen för både skola, företag och förening så att denna erfarenhet kan förstärka teamet/klassen och ge nya gemensamma upplevelser och kunskaper.

Under temadagen med Khala Uma får deltagarna lära sig sånger, rytmer och danser från Bolivia. Detta lärs ut på ett enkelt och dynamiskt sätt utifrån en berättelse som för workshopen framåt på ett lekfullt och kreativt sätt. Sångerna och rytmerna är enkla att härma och lärs ut på både svenska, spanska och aymara. Deltagarna i temadagen behöver inga förkunskaper. Khala Uma har stor erfarenhet av att anpassa materialet efter gruppen.

"En gemenskap utan musik är som en kropp utan hjärta" Aymara/Quechua

Temadagens upplägg:

  1. Grupp A + B: Konsert. 40 min
  2. Grupp A: Sång rytm- och dans/workshop. 40 min
  3. Grupp B: Bildvisning i ett klassrum. 30 min
  4. Grupp A + B: Återsamling/allsång. 20 min

Hur många: Beror på om det är skola eller förening eller företag samt egna önskemål. I skolan arbetar vi ofta utifrån max 60 elever, som sedan delas i två grupper om vardera 30 deltagare. Hos företag kan detta variera utifrån önskemål och syfte. Khala Uma medverkar med 3 musiker. I vissa fall kan Khala Uma genomföra temadagen med 2 medverkande beroende på antal deltagare, önskemål eller syfte.

Lokalbehov: Konserten kan gärna vara i en gymnastiksal eller i en samlingssal med fri golvyta (skolelever sitter på golvet). Samma sal används sedan för dans/sång workshop. Extra sal för bildvisning utrustad med PC-kanon och CD spelare.

Kontakta mig för prisuppgifter med mera.