musik_scen/skapande_skola.jpg

Skapande skola - projekt med musik

Många av mina musikföreställningar kan göras som " Skapande skola projekt". I några av dessa projekt samarbetar jag med Musik i Syd eller direkt med skolan som ansökt om projektet hos Kulturrådet.

Skapande skola är ett statligt stöd för att stärka skolans samarbete med det professionella kulturlivet. Syftet med bidraget är att det ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. Bidraget ska också öka den professionella kultur-verksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Från och med 2011 omfattar Skapande skola 150 miljoner kronor och riktar sig till hela grundskolan från årskurs 1–9 och friskolor. Det är kommunerna, via skolans huvudman som söker bidraget från Statens Kulturråd.

Panflöjter och trummor...