Sånger från Bolivia

Under tiden 1983 – 1988 bodde jag och verkade i La Paz i Bolivia som rytmikpedgagog/volontär, sångerska, musikant med mera. Då lärde jag mej mycket om den bolivianska folkvisan. Under många år tog jag gitarrlektioner och lärde mej visor främst av Matilde Casazola, som är vispoet och folksångerska och i dag en av Bolivias nationalskalder som gjort många fantastiska visor.

I detta visprogram sjunger jag traditionella sånger från Bolivia på spanska, aymara, quechua och även mina egna tolkningar på svenska. I programmet ingår också några visor av Bolivias främste vispoet, Matlida Casazola där jag har sammarbetat med Johan Cronehed, han har översatt och gjort de poetiska tolkningarna och jag har bearbetat dess ytterligare för att tolkningarna ska fungera rytmiskt i visformen. Matildes sånger ger jag ut på eget förlag i bokform med noter, sångtexter, dikter och tillhörande cd våren 2014.

Ett sånghäfte, "Sånger från Bolivia" gavs ut 1985 av Rikskonserter som jag fortfarande använder. Konserten innehåller också inslag av allsång och kan även göras som ren workshop, där jag lär ut sånger, texter, rytmer och ibland danser i syfte att få en helhetsupplevelse och mer kunskap om Bolivia.

Föreställning kan spelas i de flesta lokaler och i många sammanhang.
Programmet kan även fungera som klassrumsbesök där jag berättar om Bolivia utifrån mina erfarenheter. Konserten/workshopen gör jag ensam men den fungerar också tillsammans med gruppen Khala Uma, som kan presentera mer av den Bolivianska folkmusiken.

Kontakta mig för prisuppgifter med mera.