spel_demens.jpg

Musikmöten i hemmet

Sedan den augusti 2017 är jag anställd som musikterapeut och musikant 50% i Ystad kommun. I min tjänst besöker jag äldre som får vård i hemmet tillsammans med hemtjänsten eller demens-teamet. Främsta syftet är att äldre och demenssjuka ska få tillgång till musik och sång som kulturupplevelse och om behov finns också som terapi. Musikmötena i hemmet ska också inspirera vårdpersonal att använda musik och sång i sitt arbete.

På NMCT Nordiska Musikterapikonferensen 2018 i Stockholm presenterade vi projektet "Musikmöten i hemmet".

Ladda ned Musikmöten i hemmet - Rapport från hemtjänsten i Ystad (sve)

Ladda ned Musikmöten i hemmet - Rapport från hemtjänsten i Ystad (eng)

 

Musikmöten i hemmet

Musikmöten i hemmet

Ystad kommun. Här berättar Börje om vad musik.