dragspel_fiol.jpg

Musik och äldre

När jag jobbar med musik för och med äldre och demenssjuka, använder jag min långa erfarenhet som både artist, pedagog och musikterapeut. Ofta återkommer jag 5 - 15 gånger till varje boende för att skapa kontinuitet, men jag erbjuder också interaktiva konserter och då är det oftast endast 1 - 3 tillfällen.

Introduktionsträff

För att få bästa effekt av mina besök när det gäller de längre projekten börjar dessa alltid med en introduktionsträff där jag berättar hur jag arbetar med musik med äldre och demenssjuka. Personalen får då praktiskt vara med, sjunga, dansa och spela de sånger och danser som jag sedan kommer att använda på boendet. Detta gör att personalen känner sig trygga och vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem när jag sedan sätter igång musikmötena på boenden.

Genom att jag och personalen får chans att mötas i musik innan projektet sätter igång lär vi också känna varandra. Detta är viktigt eftersom tanken är att vi tillsammans ska samverka för att få musikmötena att fungera på boendet. Tanken är också att personalen på detta sätt både ska få erfarenhet, kunskap, bredda sin repertoar och framförallt få nya referensramar till hur man kan använda musik på ett enkelt och lätt sätt.

Samverkan och utveckling

Målet är att personalen ska bli trygga och få tillit till sin egen musikaliska kommunikativa förmåga så att de kan använda musik som ett redskap för kommunikation i sitt arbete. Ofta skräddarsyr jag dessa musikprojekt i samverkan mellan kultursamordnare, personal och uppdragsgivare. Jag utgår under musikmötena från de äldre och de demenssjukas favoritsånger, deras lust, deras förmågor och deras behov. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att återkomma flera gånger så att personalen och jag tillsammans kan hitta fram till de sångerna som fungerar för de boende. Genom att utforska musikmötena tillsammans kan vi se vad som fungerar bäst på just det aktuella boendet.

När det gäller demensboende har det visat sig att musikmötena fungerar bäst i en mindre grupp, på avdelningarna där de demenssjuka känner sig hemma och trygga. På äldreboende kan det däremot fungera väldigt bra i större grupper. Mindre grupper är dock bättre för att man lättare når fram till varje individ och därför också mer direkt kan bekräfta var och en i gruppen.

Ladda ned magisterexamen D-uppsats: Etnopoetisk transkribering av musikinteraktion i demensvård