Musik med funktionshindrade

Under 17 år fram till 2013 ansvarade jag för den Öppna verksamheten i musik på Kulturcentrum Skåne. Senare samarbetade jag nder några år med Kulturcentrum och RBU - Skåne (Rörelsehindrade barn och ungdomar) bland annat med ett projekt med Khala Uma som kombinerade konsert med workshop med funktionshindrade. Min C-uppsats i musikterapi handlar om mitt arbete med musikterapi som fritidsverksamhet för både barn och vuxna inom ramen för den den öppna verksamheten i Kulturcentrum Skåne.

Ladda ned C-uppsats: Meningsfulla möten i musik

Kulturcentrum Skåne - Öppen verksamhet

Fler projekt

Habiliteringen i Lund, ett treårigt musikterapiprojekt där jag förmedlade mina erfarenheter och kunskaper i form av musiksessioner med barn, personal och föräldrar.

Kultur i vården på Vardaga Österbo, ett demensboende i Lund. Här arbetade jag i team tillsammans med äldrepedagogen Carolina Vargas med att inspirera till meningsfulla möten mellan personal och de boende genom musik, sång och dans. Både de boendes och personalens musikaliska kommunikation har ökat och personalen använder sig mer och mer av musik och sång i vardagen.

Hemma hos privata brukare. Detta sker oftast en till två gånger i veckan eller under en period av tio tillfällen. Brukarna får individuell musikterapi av mig under handledning av musik och bildterapeuten Elisabeth Engström Franzen.