Meningsfulla möten i musik

Om lust, kommunikation och fördjupade relationer. Föreläsning om musikterapeutiskt inriktad verksamhet för funktionshindrade. Gitte skräddarsyr gärna kurser och föreläsningar tillsammans med er utifrån era behov och ofta tillsammans med kolleger på Kulturcentrum Skåne och i deras lokaler i Lund. Personal som arbetar med funktionshindrade kan delta i Musik! Rytmik! Dynamik!

Målgrupp: Människor som arbetar med funktionshindrade inom skola och omsorg, t ex assistenter och liknande.

Kulturcentrum Skåne - Öppen verksamhet