musik_scen/alpackahagen2.jpg

Med panflöjter och trummor bland Andernas höga berg

I över 30 år har Khala Uma förmedlat den Bolivianska musiken och berättat om folket i Bolivia i form av temadagar, konserter och upplevelsedagar utifrån Bolivias rika musikskatt.

Våra skapande skola-projekt vänder sig till hela grundskolan. Vi specialsyr ett projekt där barnen och ungdomarna får uppleva en spännande kultur med hela kroppen. Härliga sånger från hela Bolivia, från Andernas höga berg, AfroBoliviansk sväng och låglandets smäktande takiraris. Vi lär ut sångerna på många språk Aymara, Quechua, Spanska och Svenska. Sättet vi lär ut bygger på att barnen härmar och sjunger efter. Vi använder också bilder och sagor för att lära in både längre sånger och danssteg. Vi vill med den Bolivianska musiken förmedla Bolivias mångkultur och förmedla glädje, gemenskap, lust och framtidshopp.

Fakta

Vi kan besöka skolan under en dag eller dela upp det i ett längre projekt. Vi har en utställning för lågstadiet och även kläder och instrument som eleverna får pröva. På skapande skola projekten är det oftast två medverkande från Khala Uma men vid större projekt kan vi vara fler musiker.

Kontakta mig för prisuppgifter med mera.

Mallku och Lulli
Dans i alpackahagen