musik_scen/khala_uma_17press2.jpg

Khala Uma Awischa

Under 2021 skapade Khala Uma kollektiva sånger som musikgrupp för att hålla samman gruppen under pandemin, när alla spelningar ställdes in. För detta fick vi bidrag från Region Skåne.

2022

Under 2022 kommer vi att spela in resterande sånger och repetera inför våra olika projekt. Samt boka in konserter i Sverige/2023, samt en turné i Bolivia och Argentina/2023.

Boken " Sagan om den stora kondoren och den lilla kolibrin" och vår föreställning " mallku och Lulli" kommer båda att översättas till spanska. Vi har fått många frörfrågningar om detta och vill ta tag i detta inför vårt jubileumsår för att nå ut till spansktalande barn i så väl Sverige som i spanskatalande länder.

Vi kommer under 2022 att söka bidrag för att genomföra dessa olika projekt.
 

2023

Vi inleder 2023 med en jubileumskonsert på Palladium i Malmö som vi fått bidrag av Malmöstad för att genomföra. med denna kommer vi sedan att turnera med i Sverige. Förhoppningsvis blir det också en månads turne i Argentina och Bolivia. 

Khala Uma kommer också att göra ett generationsöverskridande musikprojekt där vi spelar för och med barn och äldre tillsammans. Det blir interaktiva konserter eller kanske snarare musikmöten som kommer att genomföras utomhus på äldreboende, med inbjudna barngrupper. Detta med tanke på att vi nu kan veta var vi kommer att befinna oss vad beträffar covid-19.

 

  • Abuelita
  • Farmor
  • Awischa