Ett år - året runt på 60 minuter

Vi erbjuder vi ett skapande skola projekt där vi jobbar fram mot en konsert med sång, musik rörelse där hela klassen (åk 0 - 3) får vara med.

Anpassning till Corona

Våren 2020 anpassade vi detta skapande skola-projekt till rådande corona-omständigheter i Skurups kommun. Vi mötte två förskoleklasser åt gången i en workshop med sommarens månader.

På hösten möter vi dem åter för att arbeta med höstens månader. Pga Corona har vi tillfälligt tagit bort konserten för att istället göra ett processinriktat skapande-projekt med workshops i klassrummet. Eleverna får tillsammans med lärare uppleva sånger i rörelse för att sedan få konkreta konstnärliga uppgifter att fortsätta arbeta med i klassrummet. Det kan innebära att hitta på rörelser och danser till sångerna, måla månadsbilder, skriva månadsdikter och använda musiken och sångerna i olika aktiviteter under 1-2 terminer.

Projektet avslutas med en konstutställning och att de klassvis under projektets gång visar upp rörelse- och dansformerna för varandra med max 49 elever åt gången. Under projektets gång får varje klass besök av kompositören/rytmikpedagogen 2 - 4 gånger under en till två terminer där årets månader står i fokus för musik och konstnärligt skapande. 

Tolv månadssånger
  • Januari narration
  • Januari sång
  • Juli narration
  • Juli sång
  • December narration
  • December sång

Efter Coronan

När coronapandemin är över kan vi åter erbjuda konsert där eleverna tillsammans med professionella musiker och rytmikpedagoger gör en konsert som bygger på 12 nyskrivna månadssånger av artisten och pedagogen Gitte Pålsson. Innan konserten får alla barn besök av två rytmikpedagoger som jobbar med musiken och rörelserna inför konserten. Varje klass får en cd och texter samt noter till sångerna. Övrigt material som ni kan jobba med är att göra egna kalendrar samt scenografi.