barn_demens.jpg

Daggstänkta berg fallera

Nu erbjuder vi detta program till länsmusik, kommunernas äldreomsorg och förskolor. Det här är ett bra sätt att inspirera förskolor och äldreboendes personal att börja samarbeta för att barn och äldre ska mötas naturligt och sjunga tillsammans under enkla former. En gemenskap som ger livskvalitet och mycket glädje för alla medverkande. Föreställningen börjar med ett förbesök hos förskolan och om så önskas - gärna också ett besök på äldreboendet också, så att vi får möta båda och sjunga sångerna tillsammans. Först var och en för sig innan förskolan och äldreboendet möts tillsammans. Det kan också ske med ett gemensamt musikmöte utan förbesök om detta skulle vara svårt att genomföra annorlunda. Enkelt och flexibelt efter förskolornas och äldreboendenas behov, villkor och möjligheter.

Värme, kärlek och samspel

Responsen är alltid väldigt fin och jag älskar att spela och möta barn och äldre i den här formen. Det sker så mycket i denna stund som handlar om värme, kärlek, samspel och hjärtegoa upplevelser som vi alla behöver.

Inspirerande möten

Repetoaren är sådan att både barn och äldre känner igen en del av musiken. Därför är sånger som "Vi gå över dagstänkta berg", "Imse vimse", "Sov du lilla videung", "Blinka lilla stjärna där", "Blåsippan uti backarna står" etc viktiga. Vi som musicerar, spelar på ett sätt som fångar stunden här och nu i musiken. Att mötas i musik - unga som gamla - är verkligen en mellanmänsklig angelägenhet.

Fakta

Vi spelar av praktiska skäl alltid vid förbesöket på ca 40 minuter per plats på respektive skola eller äldreboende ca 1-3 veckor före det gemensamma mötet. Då får förskolan och de äldre sångtexterna för att kunna öva och känna sig trygga med materialet. Sångerna är enkla och sådana som alla oftast kan. De är ofta anpassade efter årstiderna.

Framträdandet kan spelas i alla lokaler och är ca 40 - 60 minuter långt. Det kan gärna avslutas med en gemensam fikastund. Bygg och riv tid tar 20 minuter i anspråk. Kan också spelas som enbart äldrekonsert och utan samverkan/möte med förskolan.

Kontakta mig för prisuppgifter med mera.