barnen.jpg

Cura Cultura

Cura Cultura (bota, läka genom kultur) är en ideell förening som startade 2008 i Ystad. Cura Cultura arbetar för att informera om och samla in pengar till musikterapi och de kultur och vårdprojekt som vi har direkt kontakt med och som vi aktivt stödjer i La Paz, Bolivia. Vi stödjer också C.A.U.P i Pampahasi som är en paraplyorganisation för de bland annat musikverkstad daghem fritidsgård äldrehem och stickprojekt (fairtrade) som byggts upp leds ägs och administreras av människorna som deltar i verksamheten.

Till Cura Culturas webbplats »