barn-aldre.jpg

Barn och äldre möts i musik

Den här idén har jag utvecklat efter att jag under stora delar mitt liv arbetat med musik för barn och äldre. Idén utvecklades vidare efter mina studier i musikterapi på Musikhögskolan i Stockholm 2003-2007. Våren 2009 höll jag i ett projekt som handlade om mötet mellan barn och äldre i Erici förskola, Ystad och Bellevue äldreboende. Vi fick pengar från Sparbanken Syd och projektet föll väldigt väl ut. En naturlig mötesplats skapades där barn och äldre fick gemenskap och möttes genom att sjunga, spela, dansa och prata tillsammans.

Humor är lika viktigt som att få bli berörd och berikad av och i musik!

Under våren 2010 utvecklade jag programmet ytterligare i samarbete med musikern Lennart Eriksson genom föreställningen Daggstänkta berg fallera. Vi gjorde förbesök i förskolorna och tillsammans med barnen besökte vi ett äldreboende i närheten där vi hade musik, sång och dans som gemensam nämnare. Det slog väl ut och både barn och äldre fick mycket ut av mötet genom en kombination av underhållning, allsång, dans och lek. Att ha humor och glimten i ögat var mycket viktigt.

Under 2013 inledde jag ett samarbeta med Musik i Syd och Osby kommun i projektet" Liten och Stor". Där träffade jag alla 4-5 åringar på kommunens alla förskolor samt besökte alla äldreboende i kommunen för att spela och sjunga. En gång varje termin möts vi på äldreboendena för att sjunga tillsammans. Detta är mycket uppskattat.

Under 2016 höll jag kontinuerligt musikmöten där förskolebarn och demenssjuka från Sofielunds Demensdagverksamhet i Malmö möttes i musik, sång och dans. Projektet dokumenterades i film av Jarl Hagberg Film&Bild.

Barn och äldre möts i musik

Musikmöten barn och äldre

Barn från förskola och äldre från Demensdagverksamheten i Sofielund Malmö möts. Under 2016 träffades vi fölr att sjunga spela och dansa tillsammans. Vid ett tillfälle hade vi musik från Bolivia som tema tillsammans med gruppe Khala uma