Villkor

Allmänt

Gitte.nu, Säljaren, tillhandahåller produkter, främst cd-skivor, böcker, noter och liknande via Internet till kunder i Sverige, Europa och övriga världsdelar. Kunden kan vara privatperson, förening, företag eller organisation. Ansvarig beställare måste vara en fysiskt person även om Kunden är annat än privatperson. Försäljning sker via Säljarens webbplats. Genom att slutföra en beställning accepterar Kunden dessa villkor samt, i förekommande fall personuppgiftsbehandling.

Priser och avgifter

Aktuella priser (inklusive och exklusive moms, 25, 12 eller 6%, beroende på produktens art) framgår på Säljarens webbplats och specificeras vid beställning. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priser och avgifter utan föregående avisering. Fraktavgift och andra avgifter kan komma att läggas till vid beställning om så är applicerbart. Alla aktuella avgifter framgår vid beställningstillfället och i bekräftelsen som skickas via e-post. Betalning sker i enlighet med de villkor som gäller för vald betalningsmetod. Alla priser på Säljarens webbplats är ursprungligen satta i svenska kronor (SEK). Om Kunden valt annan valuta görs en automatisk omräkning till denna valuta baserad på dagsaktuell växlingskurs från Europeiska Centralbanken (ECB). Avgifter för växling tillkommer då och sker i Kundens bank eller hos aktuellt betalningsföretag beroende på betalningssätt.

Betalning

Kunden ansvarar för att korrekt belopp betalas enligt vald betalningsmetod. Om betalningen inte motsvarar beställningens fullständiga belopp inklusive alla avgifter, eller är felaktig på något annat sätt, kan inte köpet anses genomfört och därmed skickas inga varor. Säljaren är ej ansvarig för betalning som satts in på fel konto eller för andra orsaker som resulterar i förlust för Kunden p g a Kundens oaktsamhet. Eventuell yrkan på återbetalning vid ofullständigt köp ska skickas skriftligen eller via e-post, det går bra att använda webbplatsens webbformulär. Om ingen sådan yrkan inkommit inom 14 dagar efter beställningens datum är eventuell ofullständig betalning förverkad och kan inte återkrävas.

Frakt

Kostnad för frakt estimeras normalt utifrån varornas vikt, men speciella kostnadsgränser kan förekomma. T ex kan en minsta fraktkostnad sättas oberoende av vikten eller så kan frakten vara helt fri vid köp över ett visst belopp. Säljaren kan ändra kostnader för frakt vid var tid. Dock är de fraktkostnader som registrerats vid beställningstillfället de som gäller även om generella fraktkostnader ändrats efter att beställningen lades. Alla kostnader och avgifter inklusive frakt och moms framgår vid beställningstillfället innan beställningen skickas.

Beställning och avbeställning

Vid beställning måste beställarens namn, e-post och telefon anges så att en personlig kontakt kan tas. En beställning anses vara utförd när Kunden tryckt på knappen "Skicka beställning", samt fått ett meddelande om att den utförts, dels på webbplatsen och dels via ett epost-meddelande till angiven epost-adress. Bindande avtal uppkommer när Kunden slutför en beställning på Säljarens webbplats. När Kunden har genomfört en beställning skickas den via e-post till Säljaren och det sänds även en bekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit. Angivna priser och avgifter i beställningen är de som gäller även om generella avgifter ändrats av Säljaren efter att beställningen gjorts. Avbeställning kan endast göras efter gemensam överenskommelse via personlig kontakt innan Säljaren hunnit skicka varorna.

Leverans

Om inte något annat har överenskommits samt om betalning inte sker via faktura levereras beställda varor så fort som möjligt efter att Säljaren erhållit korrekt betalning, normalt senast inom 5 arbetsdagar. Leverans anses gjord när Kundens beställning lämnar Säljaren. Leverans sker med DHL, PostNord, Posten eller annat motsvarande logistikföretag. Säljaren ansvarar för varorna vid leverans till Kunden. Kunden ansvarar för varorna vid eventuell retur till Säljaren. Om Kunden inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar Säljaren ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra svenska kronor (500 SEK).

Reklamation

Om Säljaren levererat en felaktig produkt, eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kunden reklamera skriftligen till angiven adress på Säljarens webbplats som då hanterar reklamationen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. Om Kunden är en privatperson kommer reklamationen att bedömas enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

Ändring av villkoren

Vid var tid gällande villkor framgår av Säljarens webbplats. Säljaren har rätt att ändra villkoren på eget initiativ.

Personuppgifter

Säljaren och respektive betalningsföretag behandlar namn, e-post, adress och andra uppgifter som Kunden uppgivit vid registrering eller beställning. Vid fakturabetalning tillkommer även personnummer eller organisationsnummer. Säljaren behandlar vidare uppgifter om Kundens beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kunden, och att kunna erbjuda personliga erbjudanden till Kunden via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. Personuppgifterna behandlas under den tid Kunden har en relation med Säljaren samt under en tid därefter då Kunden kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans. Beställningar lagras för att i efterhand kunna kontrolleras t ex om tvist skulle uppkomma samt för att ge Kunden tillfälle att se Kundens egna tidigare beställningar.

Cookies

En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på Kundens dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner.  Utan cookies fungerar inte webbplatsen till 100% och på Säljarens webbplats används cookies som Kunden måste tillåta för att kunna använda webbplatsen. Kunden godkänner cookiehanteringen genom att besöka Säljarens webbplats.