Gitte

Musik med funktionshindrade

Under 17 år ansvarade jag för den Öppna verksamheten i musik på Kulturcentrum Skåne. Under våren 2013 avslutade jag detta uppdrag för att få tid för nya projekt. Under några år samarbetade Kulturcentrum och RBU - Skåne bland annat ett projekt form bland annat med Khala Uma som kombinerade konsert med workshop för och med funktionshindrade. Min C uppsats i musikterapi handlar om mitt arbete med musikterapi som fritidsverksamhet för både barn och vuxna inom ramen för den den öppna verksamheten Kulturcentrum Skåne.

VideoVideo från avslutningen från KC öppna verksamhet 2011

Numera arbetar jag på Habiliteringen i Lund med ett treårigt musikterapiprojekt där jag förmedlar mina erfarenheter och kunskaper i form av musiksessioner med barn, personal och föräldrar.

Jag arbetar också med ett Kultur i vården- projekt på Vardaga Österbo ett demensboende i Lund. Här arbetar jag i team tillsammans med äldrepedagogen Carolina Vargas inspirerar till meningsfulla möten mellan personal och de boende genom musik, sång och dans. Både de boendes och personalens muskaliska kommunikation har ökat och personalen använder sig mer och mer av musik och sång i vardagen.

Jag arbetar också hemma hos brukare privat och detta sker oftast en till två gånger i veckan eller under en period av tio tillfälle. Brukarna får individuell musikterapi av mej under handledning av musik och bildterapeuten Elisabeth Engström Franzen.

C-uppsats: Meningsfulla möten i musik

 

© 2019 Gitte musik och scenproduktion Logga in