Gitte

Kurser, fortbildning och föredrag

Genom mitt arbete har jag fått en bred erfarenhet av olika typer av kulturverksamheter. Den vill jag gärna dela med mig av och därför håller jag ofta fortbildningar och föredrag inom förskola/skola och äldrevård.

Under många år har jag också hållit uppskattade kurser för både barn, ungdomar och vuxna. Min största förmåga är att skapa en varm och öppen atmosfär där alla kan skapa utifrån sina egna villkor. Framför allt vill jag att deltagarna i dessa kurser genom egna upplevelser av lustfyllt musikskapande ska upptäcka och se vilka resurser de själva har. Jag utgår ifrån att alla kan ha glädje av musik och uttrycka sig i sång, rörelse, dans och ett enkelt samspel där alla kan vara med. Musiken är en viktig och livgivande kraft i våra liv som vi ska ta på allvar! Jag vill värna om deltagarnas kreativitet och frihet att uttrycka sig med musik. Det är deras behov och önskemål som styr mitt arbete. Mina kursdeltagare går hem glada, inspirerade och fyllda av musikens möjligheter!

Se kort video Musiklustpresentation 2010 »

Musikterapi

I min verksamhet ingår musikterapi för funktionshindrade, inom åldringsvård och på mentalsjukhus. Mycket av mitt övriga arbete med musik, bl a med indianbefolkningen i Bolivia samt på flyktingförläggningar i Södra Sverige, har också haft musikterapeutiska drag. Mitt eget musicerande har även betytt mycket för min egen utveckling både som människa och bidragit till att jag lättare kan fokusera på möjlighterer än hinder.

Under 3 år mellan 2004-2007 fördjupade jag mina kunskaper i musikterapi (60p) vid musikhögskolan i Stockholm. Nu läser jag D-etappen och gör en fältstudie på ett demensbeonde för att ta reda på hur personalen tänker kring musik, om och hur de använder sig av musikensmöjligheter i vården av dementa.

Läs mer om musikterapi »

Så här skrev örjan Olsson (SkD 1996-10-18):
"Hela huset skakar. Bara fötter yr i luften och det sjungs för fulla halsar. Svetten lackar och fönstren står öppna. Vem kan tro att detta är bilden av en vanlig svensk skolsal en grå oktobermorgon? Men det är det! En gränsöverskridande verksamhet med syfte att främja förståelsen mellan invandrare och svenska barn; ett kulturmöte där dansen är den bärande länken. Detta är ett sätt att mötas och skapa grund för empati och förståelse redan i mycket tidig ålder, säger Gun Wärnersson klassföreståndare på Blekeskolan samt en av eldsjälarna i projektet. Dansen leds av Gitte Pålsson, musiker med starkt engagemang i Ystads Fredsgrupp. Pålsson utrycker sej enkelt, men tydligt. Hon hittar de förlösande orden och sångerna. Hela gruppen kommer i rörelse nästan av sej självt. Och ju mer dansen går, desto mer tycks deltagarna slappna av. Det hela ser verkligen kul ut. Man dansar främst danser med afrikanska, bolivianska och svenska förtecken. "

© 2019 Gitte musik och scenproduktion Logga in