Gitte

Musik och samspel i särskolan

Under 17 år arbetade jag med musikterapeutiskt inriktad fritidsverksamhet på Kulturcentrum Skåne i Lund. Utifrån mina erfarenheter där (1996-2013) och mina studier i musikterapi vid Musikhögskolan i Stockholm har jag utvecklat mitt eget sätt att arbeta och möta funktionshindrade barn och ungdomar. Genom enkla improvisationer, sånger, rörelser, musikövningar som fördjupar kontakt, kommunikation, gemenskap vill jag förstärka och utveckla varje barns egna unika uttryck och musikkompetens i samspel tillsammans.

Under hösten 2011 och våren 2012 har jag samarbetat med T 4 skolan i Hässleholm och även Särskolan i Osby. Och 2013 utformades Khala Umas skapanske skola projekt och kurser på temat " Med Panflöjter och trummor bland Andernas höga berg " som genomfördes på Rosengårds särskola Malmö och som helgkurser i samarbete med Kulturcentrum Skåne och koperativet Vilja i Staffanstorp

VideoKhala Umas kurser med funktionshindrade 2013


Kristina Dahlberg en av specialpedagogerna på Örtagårdsskolans särskola Malmö uttryckte sig på följande sätt

Eleverna har oavsett funktionshinder inkluderats i musiken mycket tack vare Gitte Pålsson specialkunskaper i de musikterapeutiska verktygen och Khala Umas erfarenhet och vana att arbeta med funktionshindrade och inte minst genom musiken framförd av traditionsbärare och väletablerade folkmusiker som kan sin sak både på scen och i klassrummet. Eleverna uppskattade Cesar som kommer från Aymaraindianerna och alla hans spännande flöjter som fångade dem på olika sätt”

"Khala Uma har en fantastisk förmåga och kunskap att se varje elev och kan kommunicera direkt på dennes utvecklingsnivå. På så sätt kan alla oavsett funktionshinder medverka utifrån sin utvecklingsnivå. Tyvärr är det ju så att det mesta i samhället vänder sig till det normalbegåvade barnet, så våra föräldrar i särskolan har inte tidigare fått möjligheten att se sitt eget barn vara stjärnor på en scen, men det fick de uppleva i kväll. Att som lärare få se föräldrarnas glada och stolta ansikten kändes varmt i mitt hjärta. "


Vi skräddarsyr dessa skapande skolaprojekt och kurser utifrån elevrnas behov och förmåga samt efter skolornas önskemål på tema. Ibland utgår vi från våra olika musikföreställningar så som Kickan och Kocken, Vilda Djur cirkusvänner och Veckans djur i parken. Khala Uma har gjort många uppskattade skapandeskolaprojekt med panflöjter, trummor och sång.

VideoGitte och Khala Uma på KCs Öppna verksamhet i Lund

© 2019 Gitte musik och scenproduktion Logga in