Gitte

Musikmöten året runt

Ett unikt material om hur man enkelt kan mötas i musik tillsammans med äldre och demenssjuka, utarbetat och sammanställt av Gitte Pålsson, fil.mag. i musikterapi. En inspirationsbok med tillhörande cd-skivor med musikaktiviteter. Fakta och information om musikens förmåga att öka välbefinnande och ge hälsonytta.

För att kunna leda en musikstund behöver man inte vara expert! Alla människor har en medfödd förmåga att kommunicera i och genom musik. I Musikmöten året runt finns inspelade sånger och en enkel manual för varje månad. Man följer manualen, rörelsetipsen och sjunger med efter egen förmåga. Personalen kan anpassa aktivi­teterna efter gruppens förmåga. Svårare än så är det inte!

Materialet innehåller följande:
- Inspirationsbok med handledning och manualer för varje månad.
- Fyra cd-skivor med totalt 62 välkända sånger, ca 25 minuters musik och sång per månad.
- Cd:n Ett år. 12 månader, 12 sånger och en nyårsfanfar. Månadssånger att samtala kring.

Med Musikötenåret runt kan personalen tillsammans ålla i lustfyllda stunder tillsammans och musikmötet blir ett självklart och återkommande inslag i vardagen på både äldre­ och demensboende!

1 250 kr
Bilder Musikmoten Aret Runt Omslag Paket
Del av
Produktkategori: Paketpriser
© 2021 Gitte musik och scenproduktion Logga in