Gitte
Gitte_musikant

Musik och äldre

När jag jobbar med musik för och med äldre och demenssjuka, använder jag min långa erfarenhet som både artist, pedagog och musikterapeut.Ofta återkommer jag 5 - 15 gånger till varje boende för att skapa kontinuitet men jag erbjuder också interaktiva konserter och då är det oftast endast 1 - 3 tillfälle. För att få bästa effekt av mina besök när det gäller de längre projektenbörjar dessa alltid med en introduktionsträff där jag berättar hur jag arbetar med musik med äldre och demenssjuka. Personalen får då praktiskt vara med, sjunga, dansa och spela de sånger och danser som jag sedan kommer att använda på boendet.Detta gör att personalen känner sig trygga och vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem när jag sedan sätter igång musikmötena på boenden.

Genom att jag och personalen får chans att mötas i musik innan projektet sätter igång lär vi också känna varandra. Detta är viktigt eftersom tanken är att vi tillsammans ska samverka för att få musikmötena att fungera på boendet. Tanken är också att personalen på detta sätt både ska få erfarenhet, kunskap, bredda sin repertoar och framförallt få nya referensramar till hur man kan använda musik på ett enkelt och lätt sätt.

Målet är att de ska bli trygga och få tillit till sin egen musikkomunikativa förmåga så att de kan använda musik som ett redskap för kommunikation i sitt arbete. Ofta skräddarsyr jag dessa musikprojekt i samverkan mellan kultursamordnare, personal och uppdragsgivare. Jag utgår under musikmötena från de äldre och de demenssjukas favoritsånger, deras lust, deras förmågor och deras behov. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att återkomma flera gånger så att personalen och jag tillsammans kan hitta fram till de sångerna som fungerar för de boende. Och att vi genom att utforskamusikmötena tillsammans kan se vad som fiungerar bäsat på just detta boendet.

När det gäller demensbeonde har det visat sig att musimötena fungerar bäst i en mindre grupp, på avdelningarna där de demessjuka känner sig hemma och trygga. På äldreboende kan det däremot fungera väldigt bra i större grupper. Mindre grupper är dock bättre ur den aspekten att man lättare når fram tull varje individ och därför också mer direkt kan bekräfta var och en i gruppen.

Projekt som jag just nu är delaktig i är:

Musik och mentorskap - Musik i Syd och Kultur i Vården »

Med alla sinnen - Äldres rätt till Kultur Kristianstads kommun »

Musik som personalverktyg - Österbo demensboende Lund/Vardaga »

Inspirationsfilm om musik - Österbo Lund/ Vardaga »

 

© 2019 Gitte musik och scenproduktion Logga in